Home

Защита на личните данни

Настоящият документ декларира Политика на конфиденциалност при ползване на предоставяните от Идеал Стандарт - Видима АД безплатни информационни услуги и ресурси посредством уебсайта www.idealstandard.bg.

Идеал Стандарт - Видима АД се стреми да удовлетворява желанията на своите клиенти и е компания, достойна за доверие. Когато Ви молим да дадете лична информация (пощенски адрес, електронен адрес, име), предоставянето й е изцяло доброволно. Предоставянето на лична информация от Ваша страна по електронен път съдържа в себе си Вашето съгласие Идеал Стандарт - Видима АД да ползва тази информация.

Идеал Стандарт - Видима АД използва възможно най-грижливо и поверително данните, които вие поверявате. Компанията не предоставя данните на трети лица, освен ако последните не са фирми, свързани с Идеал Стандарт - Видима АД, които помагат за изпълнението на Вашата поръчка или за свързването с Вас.

За да отговорим на някои Ваши искания, ние се нуждаем от Вашето име, електронен адрес и данни, изисквани за евентуална доставка. С тези сведения ние можем да обслужим Вашата поръчка и да Ви държим в течение за нейното развитие. Когато участвате в конкурс, промоция или рекламна акция, ние се нуждаем от Вашето име и електронен адрес. Тези данни са ни необходими за осъществяване на дейностите по известяване на печелившите. Вие давате Вашето съгласие за събирането и ползването на тази информация от Идеал Стандарт - Видима АД, като използвате нашия интернет сайт.

Ако наши бази данни се анализират или използват от трети лица (например, определянето на броя посетители на нашите интернет страници), ние държим те да са партньори, достойни за доверие, които се задължават посредством договор да спазват законовите разпоредби.
Всяка промяна на нашите разпоредби относно уважението на личния живот и защитата на данни ще се публикува на нашата страница.