Home

Политика за бисквитките на Ideal Standard

1. Относно настоящата Политика за бисквитките

1.1 Настоящата Политика за бисквитките се отнася до използването на бисквитки и плъгини на социалните медии на уебсайта на Ideal Standard www.idealstandard.bg и неговите свързани дружества: www.vidima.bg, www.thebathroom.bg и www.banianagodinata.com (наричани по-долу „Уебсайта”).

1.2 "Бисквитките" са малки текстови файлове, които се съхраняват в паметта на устройството и съдържат определена информация и понякога лични данни. Плъгините в социалните медии са малки единици софтуер, разработени и предоставени от доставчиците на социалните медии, които добавят интегриране на социалните медии, когато са вградени в уебсайта.

1.3 Ако имате нужда от обща информация относно начина, по който обработваме личните Ви данни, освен чрез бисквитките и плъгини на социалните медии, включително във връзка с комуникацията с нас по имейл, телефон, факс или социални медии и във връзка с поръчка или покупка, моля, вижте нашата Политика за поверителност.

1.4 Ако продължите да използвате този Уебсайт, след като сте уведомени за използването на бисквитките, Вие потвърждавате, че сте прочели и приемате настоящата Политика за бисквитките.

2. Общи разпоредби

2.1 Вашите лични данни се обработват от Ideal Standard International NV, в офисите му на адрес Белгия, 1930 Завентем, Да Винчилаан 2, вписано в Търговския регистър (Crossroad Bank of Enterprises) под номер 0891.422.179 и неговите свързани дружества от групата Ideal Standard (наричани "ние","нас", "наш", "Ideal Standard"). Можете да се свържете с нас по електронна поща на compliance@idealstandard.com.

2.2 Препращанията в настоящата Политика за бисквитките към определени закони или подзаконови нормативни актове също включва всяка промяна, замяна или отмяна на тези закони или подзаконови актове, включително всички свързани решения на изпълнителната власт.

2.3 Ние си запазваме правото да променяме или изменяме периодично настоящата Политика за бисквитките по наше собствено усмотрение. Всяко такова изменение или модификация ще бъде съобщено чрез уебсайта. Използването на уебсайта от Ваша страна представлява приемане на нашата Политика за бисквитките към всеки един момент.

3. Бисквитки

3.1 Можете да избегнете поставянето на бисквитки, като конфигурирате браузъра си. Насоки за това можете да откриете тук:
• Internet Explorer: support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies;
• Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647;
• Safari: support.apple.com/kb/ph21411.
Въпреки това, ако не разрешите бисквитките, когато посещавате нашия уебсайт, е възможно определени или всички функции на уебсайта ни да спрат да работят правилно.

3.2 Когато посетите нашия уебсайт, ние поставяме множество бисквитки. Повечето данни, отнасящи се до тези бисквитки, тяхното поставяне и използване позволяват Вашата идентификация и ние ги използваме, за да придобием представа за това как Вие и другите посетители използват уебсайта, като събираме статистически данни и такива за ползването, даващи ни възможност да подобрим работата на уебсайта ни.

3.3 Знаем, че на нашия уебсайт се използват следните бисквитки:
Наименование: Бисквитки на Google Analytics, включително:
- “_gat”
- “_ga”
- “_gid”,
Тип- Аналитични и статистически
Цели- Използваме бисквитките Google Analytics, за да преценим как Вие и другите посетители използвате нашия уебсайт. Чрез тези данни ние съставяме доклади и подобряваме уебсайта и услугите си. Тези бисквитки събират информация в анонимна форма, включваща броя на посетителите на уебсайта, от къде посетителите са влезли на сайта и страниците, които са посетили.
За повече информация относно тези бисквитки Google Analytics, вижте: developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.
Период на съхранение
- “_ga”: 2 години
- “_gid”: 1 ден

Наименование“PHPSESSID”
Тип
Цели
Период на съхранение

Наименование “cookieconsent_dismissed”
Тип
Цели
Период на съхранение

3.4 Към всеки един момент можете да оттеглите съгласието си за използване на бисквитки от наша страна. За да упражните това си право, е достатъчно да изтриете бисквитките, които са поставени върху устройството Ви. За тази цел, молим да видите съответните указания на производителя на Вашия браузър, както е изброено по-горе.

4. Цели, за които събираме и използваме Вашите лични данни и правните основания, на които се базират тези цели

Цел:
Ние обработваме Вашите лични данни за извършване на статистически анализи или в контекста на проучвания, за да можем да подобрим нашия уебсайт, реклами, продукти и услуги или да разработим нови продукти и услуги.
Правно основание:Тази дейност по обработка се основава на Вашето съгласие.

Цел:
Ние също така може да обработваме Вашите лични данни за запазване на законните ни интереси, тези на нашите партньори или на трета страна, ако и когато Вашата регистрация или използване на Услугите може да се счита за (а) нарушение на Условията или правата на интелектуална собственост или всяко друго право на трета страна, (б) представлява заплаха за сигурността или целостта на уеб сайта (в) опасност за уеб сайта или някой от нашите основни системи или тези на подизпълнителите ни, причинена от вируси, троянски коне, шпионски софтуер, злонамерен софтуер или друга форма на зловреден код; или (г) по какъвто и да е начин неприлични, дискриминиращи, расистки, клеветнически, злобни, злонамерени или по някакъв друг начин неподходящи или незаконни.
Правно основание: Тази дейност по обработка се основава на нашите законни интереси.

Цел:
Ние обработваме Вашите лични данни, за да спазваме правните си задължения или да се съобразим с разумно искане от страна на компетентни правораздавателни органи или представители, съдебни органи, държавни агенции или органи, включително компетентни органи за защита на данните.

Вашите лични данни могат да бъдат прехвърлени по наша собствена инициатива на полицията или съдебните власти като доказателство или ако има основателни подозрения за незаконно действие или престъпление, извършено от Вас чрез Вашата регистрация или използване на уебсайта, нашите социални медийни канали или други комуникация с нас.

Правно основание: Тази дейност по обработка е необходима за спазване на наложените ни законови задължения.

5. На кого изпращаме Вашите лични данни?

5.1 Ние разчитаме на обработващи от трети страни, за да Ви предоставят нашия уебсайт и да обработват Вашите лични данни от наше име. Тези обработващи трети лица могат да обработват Вашите лични данни от наше име единствено по наши изрични писмени указания.

5.2 Гарантираме, че всички обработващи трети лица са избрани с дължимата грижа и са задължени да гарантират сигурността и неприкосновеността на Вашите лични данни.

5.3 Възможно е да споделяме Вашите лични данни с други организации в рамките на Групата Ideal Standard. Ние обаче ще гарантираме, че всички дружества на Ideal Standard ще полагат дължимата грижа, така че цялата обработка на Вашите лични данни да е в съответствие с това, което е посочено в настоящата Политика за бисквитките.

5.4 Ние не изпращаме Вашите лични данни по идентифицируем начин на която и да е друга страна, освен посочените в членове 5.1 и 5.2, без Вашето изрично разрешение за това. Възможно е, обаче, да изпратим анонимни данни на други организации, които могат да използват тези данни за подобряване на продуктите и услугите, както и да индивидуализират обозначаването, излагането и продажбата на тези стоки и услуги.

6. Местоположение и трансфер

6.1 Ние обработваме Вашите лични данни в рамките на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Въпреки това, за да обработваме Вашите лични данни за целите, посочени в член 4 по-горе, можем също да прехвърлим Вашите лични данни на други организации в Ideal Standard или на трети лица, които обработват личните данни от наше име извън ЕИП. Всяко предприятие извън ЕИП, което обработва личните Ви данни, ще бъде задължено да прилага адекватни предпазни мерки по отношение на обработката на Вашите лични данни. Такива предпазни мерки ще бъдат следствие от:
• Получаващата държава е въвела закони, чиито изисквания могат да се считат за еквивалентни на защитата, предоставена в рамките на ЕИП; или
• Договорно споразумение между нас и съответното лице, като например споразумение на базата на стандартните договорни клаузи на Европейската комисия.

6.2 Можем да прехвърлим анонимни и/или обобщени данни на организации извън ЕИП. Ако се извърши такова прехвърляне, ние ще гарантираме, че съществуват предпазни мерки, които гарантират безопасността и целостта на Вашите данни и всички права по отношение на личните Ви данни, които бихте могли да ползвате съгласно приложимите императивни разпоредби на закона.

7. Осигуряване на качеството

7.1 Ние правим всичко възможно да обработваме само личните данни, които са необходими за постигане на целите, изброени в член 4 на настоящата Политика за бисквитките.

7.2 Вашите лични данни се обработват само за срока, който е необходим за постигане на целите, посочени в Член 4 на тази Политика за бисквитките или до момента, в който Вие оттеглите съгласието си за обработването им. Имайте предвид, че оттеглянето на съгласието може да означава, че вече не можете да използвате целия или част от уебсайта. Ние ще премахнем възможността за идентификация на личните Ви данни, когато те вече не са необходими за целите, посочени в Член 4, освен ако е налице:
• Първостепенен наш интерес или такъв на която и да е трета страна, свързан със съхранение на личните Ви данни;
• Правно или регулаторно задължение или съдебна или административна заповед, която ни пречи да премахнем възможността за идентификация.

7.3 Вие разбирате, че един от основните аспекти на нашите маркетингови усилия се отнася до модификация на нашите маркетингови материали, така че те да бъдат по-подходящи за Вас. Това се извършва чрез персонализиране на уникалния Ви профил въз основа на съответните характеристики, както е посочено в член 3 от Политиката за поверителност, и след това използваме този профил, за да Ви изпращаме съобщения, промоции, предложения, бюлетини и други реклами за продукти и услуги, които може да Ви заинтересуват.

7.4 Ние ще предприемем подходящи технически и организационни мерки, за да предпазим Вашите лични данни от неразрешен достъп или кражба, както и от случайни загуби, намеса или унищожаване. Достъпът на нашия персонал или на трети лица ще бъде само на база необходимост от научаване и при спазване на стриктни задължения за поверителност. Разбирате обаче, че безопасността и сигурността са единствено задължения за максимални усилия, които никога не могат да бъдат гарантирани.

7.5 Ако сте регистрирани да получавате съобщения, промоции, предложения, бюлетини и други реклами чрез електронна поща или други електронни комуникационни канали, можете да промените предпочитанията си за получаване на такива съобщения, промоции, предложения, бюлетини и други реклами, като кликнете върху връзката за отписване, предоставена в съответните съобщения.

8. Вашите права

Право на достъп до Вашите данни
8.1 Имате право да поискате достъп до личните данни, обработвани от нас, отнасящи се до Вас. Ние си запазваме правото да начисляваме административна такса за множество последващи искания за достъп, които очевидно се поставят с цел причиняване на неприятности или за да ни навредят. Всяко искане трябва да посочва за коя дейност по обработка желаете да упражните правото си на достъп и трябва да посочите към кои категории данни искате да получите достъп.

Право да коригирате данните си
8.2 Имате право да поискате каквито и да е лични данни, отнасящи се до Вас, които са неточни, да бъдат коригирани безплатно. Ако е подадено искане за корекция, това искане трябва да бъде придружено от доказателство за погрешното естество на данните, за които се иска поправка.

Право на отмяна на съгласие
8.3 Имате право да оттеглите вече дадено съгласие за обработката на лични данни, в който случай ще се прилага член 7.2.

Право да изтриете данните си
8.4 Имате право да поискате личните данни, отнасящи се до Вас, да бъдат изтрити, ако вече не са необходими с оглед целите, посочени в член 4, или ако сте оттеглили съгласието си за обработването им. Независимо от това, трябва да имате предвид, че искането за изтриване ще бъде преценено от нас с оглед:
• Наши приоритетни интереси или такива на която и да е друга трета страна;
• Правни или регулаторни задължения или административни или съдебни разпореждания, които могат да противоречат на това изтриване;
• За установяване, упражняване на права по или защита по съдебни искове.

Вместо изтриване, можете също така да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, ако и когато (а) оспорвате точността на тези данни, (б) обработката е незаконна, или (в) данните вече не са необходими за целите, посочени в Член 4, но Вие имате нужда от тях, за да се защитите в съдебни производства.

Право да се противопоставите на обработката на данните Ви
8.5 Имате право да се противопоставите на обработването на лични данни, ако сте в състояние да докажете, че съществуват сериозни и основателни причини, свързани с конкретните обстоятелства, които дават основание за такова противопоставяне. Ако обаче предвидената обработка се квалифицира като директен маркетинг, вие имате право да се противопоставите на тази обработка безплатно и без обосновка.

Право за получаване на копие на Вашите данни
8.6 Вие имате право да получите от нас в структуриран, общоизползван и машинно четим формат личните данни, които сте ни предоставили.

Къде да упражните правата си
8.7 Ако желаете да подадете искане за упражняване на едно или повече от правата, изброени по-горе, можете да изпратите имейл до compliance@idealstandard.com или ако има такъв, бихте могли да използвате формуляра за контакт, предоставен на този уебсайт. Вашето искане трябва ясно да посочва кое право желаете да упражнявате и причините за това, ако такива се изискват. Искането също така трябва да бъде датирано и подписано и да е придружен от дигитално сканирано копие на Вашата валидна лична карта, доказваща самоличността ви. Ако използвате формуляра за контакт, може да поискаме от Вас подписано потвърждение и доказателство за самоличност.
Ще Ви уведомим незабавно при получаване на Вашето искане. Ако искането се окаже валидно, ние ще го изпълним възможно най-бързо и най-късно в рамките на тридесет (30) дни след като получим искането.

Къде можете да подадете оплакване?
8.8 Ако имате оплакване относно обработката на личните Ви данни от нас, винаги можете да се свържете с нас чрез compliance@idealstandard.com. Ако останете неудовлетворени от нашия отговор, имате право да подадете жалба до компетентния орган за защита на данните.

* * * *