HomeОтговорност

Отговорност

Настоящият документ декларира Отговорността на Идеал Стандарт - Видима АД към всеки един от потребителите на достъпните през уебсайта www.idealstandard.bg безплатни информационни услуги и ресурси.

Информациите, които се предлагат на тази уеб страница имат общ информативен характер, периодично се обновяват и проверяват и нямат договорен характер. Не се поемат права или задължения спрямо потребители на страницата или трети лица.

Идеал Стандарт - Видима АД е съставил съдържанието на www.idealstandard.bg със съответната грижа и сериозност, но не гарантира точността или изчерпателността и отклонява всяка отговорност за това.

Идеал Стандарт - Видима АД полага усилия за осигуряване на точност на съдържанието на този сайт, но не носи отговорност и не гарантира, че информацията и материалите, предлагани в сайта са точни и изчерпателни.

Идеал Стандарт - Видима АД си запазва правото да прави промени, по всяко време и без предизвестие, на предлаганите продукти.

www.idealstandard.bg не е сайт за извършване на електронна търговия.

На www.idealstandard.bg има линкове към други страници в Интернет. Идеал Стандарт - Видима АД изрично уточнява, че няма никакво влияние върху дизайна и съдържанието на интернет страниците на трети лица и се дистанцира от всички съдържания на страници, свързани с линк към www.idealstandard.bg.