Home

Правна информация

Настоящият документ съдържа Общите условия за ползване на предоставяните от Идеал Стандарт - Видима АД безплатни информационни услуги и ресурси посредством уебсайта www.idealstandard.bg и урежда отношенията между Идеал Стандарт - Видима АД и всеки един от потребителите на достъпните през уебсайта www.idealstandard.bg безплатни информационни услуги и ресурси.

1. Собственост

Собственик и издател на www.idealstandard.bg е Идеал Стандарт - Видима АД, със седалище и адрес на управление гр. Севлиево, ул. Марин Попов 53,  регистрирано с решение на Габровски окръжен съд по ф.д. № 240/1992г.,  EИК 107021444. Комапанията е част от Идеал Стандарт – Интернешънъл.

2. Право върху марката

Марката Ideal Standard е регистрирана марка и се ползва със закрила. Всички запазени търговски марки, лога и служебни маркировки, показани на този сайт, са собственост на Идеал Стандарт – Интернешънъл и  на трети страни.  Забранено е да ги използвате, „сваляте” за постоянно, размножавате или разпространявате по какъвто и да било начин без писменото разрешение от Идеал Стандарт - Видима АД.

3. Авторско право

Цялото съдържание на този уеб сайт, в това число използваното оформление, графичен материал и изображения са защитени като обект на авторското право. Всички снимки, текстове, чертежи и анимации, включени в сайта,  са собственост на Идеал Стандарт - Видима АД или на трети лица, упълномощили компанията да ги използва.
Потребителите на www.idealstandard.bg нямат право да разпространяват или да възпроизвеждат, изцяло или частично, по какъвто и да е начин, съдържанието на този уеб сайт, освен за лична употреба, без предварителното писмено съгласие на Идеал Стандарт - Видима АД.

4. Отговорност

Информациите, които се предлагат на тази уеб страница имат общ информативен характер, периодично се обновяват и проверяват и нямат договорен характер. Не се поемат права или задължения спрямо потребители на страницата или трети лица.
Идеал Стандарт - Видима АД е съставил съдържанието на www.idealstandard.bg със съответната грижа и сериозност, но не гарантира точността или изчерпателността и отклонява всяка отговорност за това. 
Идеал Стандарт - Видима АД полага усилия за осигуряване на точност на съдържанието на този сайт, но не носи отговорност и не гарантира, че информацията и материалите, предлагани в сайта са точни и изчерпателни.
Идеал Стандарт - Видима АД си запазва правото да прави промени, по всяко време и без предизвестие, на предлаганите продукти. 
www.idealstandard.bg не е сайт за извършване на електронна търговия.