HomeЗа насНовини & За медиите2017-04-26-IS Superbrand 2017

IDEAL STANDARD отново е лидер в категория „Стоки за бита - санитарен фаянс“

Това показа независимото проучване на потребителския сегмент на българския пазар за 2017/2018 по инициатива на световната организация Superbrands.


Идеал Стандарт запазва за поредна година водещата си позиция в категорията, а нови фаворити в съответните им категории са марки като: Mercedes-Benz, Банка ДСК и Lindt.


Методиката на подбор и оценяване на брандовете е универсална за всички страни, реализиращи програмата Superbrands. Селективният процес се осъществява на два етапа: чрез конфиденциално гласуване на членовете на независимото експертно жури – Борда на Superbrands Bulgaria, и чрез национално гласуване на потребителите в интернет.


В процеса на оценяване експертите и потребителите се ръководят от дефиницията и критериите на световната организация за Superbrands:


Superbrands е марка, която е изградила отлична репутация в своя сектор и предлага значителни материални и емоционални предимства пред конкурентите. Тези преимущества, съзнателно или несъзнателно, признават потребителите и искат да ги притежават. Superbrands трябва да демонстрира:


Качество: Символизира ли марката качеството на предлаганите продукти или услуги?


Надеждност: Ползва ли се с доверие брандът, поддържа ли висок стандарт на продуктите или услугите?


Различие: Добре ли е позната марката в своя сектор? Успешно ли се разграничава от конкурентите си? Притежава ли индивидуалност и ценности, които я правят уникална на пазара?


НАЦИОНАЛНО ОНЛАЙН ГЛАСУВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ


Общо 2 000 мъже и жени, ползващи интернет, взеха участие в гласуването на потребителите в българското издание на глобалната програма Superbrands за 2017г.


ФАКТОРИ ПРИ ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПОКУПКА


Двата най-важни фактора, който влияят на потребителите, когато взимат решение какви марки да купят са мненията на приятели, които използват марките и конкурентните цени.


Лесното намиране на марката в магазина, известността на марката и добрите рекламни кампании и положителните отзиви в медиите също се нареждат сред важните фактори при вземане на решение за покупка (по около 40% от участниците са посочили тези отговори).


КРИТЕРИИ ПРИ ИЗБОРА НА МАРКА


Двата критерия, които са от най-голямо значение за участниците при избор на марка, са дали марката се грижи за своите потребители и страната на произход на марката.


Други критерии, които оказват влияние са дали марката следва политика за опазване на околната среда и етичното поведение на марката, избрани от една трета от гласувалите.


ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОКУПКА


Желанието да се купи висококачествена стока или услуга означава да се избере маркова стока за по-голямата част от участниците (83%). Марката е важна, дори когато се търси най-добрата цена (според 73% от попълнилите онлайн оценката). Споменалите, че са лоялни към предпочитаните от тях марки и не биха се повлияли от други специални предложения и промоции са 44%.


 Проучването се проведе за пети пореден път у нас, по повод на новото издание на програмата Superbrands Bulgariа.